Klantcase: BinnenBereik

BinnenBereik biedt dekking van alle telecomproviders in grote gebouwen zoals kantoren, woontorens en hotels,  door de aanleg van indoor mobiele netwerken as-a-service. Binnenbereik was op zoek naar een partij die hen in contact kon brengen met potentiële afnemers. Pointly stond hier voor de uitdaging om de Sales Manager van Binnenbereik in contact te brengen met de juiste doelgroep. Het doel was het realiseren van zoveel mogelijk afspraakmogelijkheden voor de Sales Manager. Pointly is gestart met het inzichtelijk maken welke doelgroep middels social selling interessant is. Het uiteindelijke doel was om met deze doelgroep afspraken in te plannen.

 

 

Pointly brengt ons in contact met potentiële afnemers. Als Sales Manager wordt ik ontzorgd tot de afspraak. Deze potentiële afnemers komen sterk overeen met de gewenste doelgroep.

Günther de Bruijn, Sales Manager bij BinnenBereik.

 

Door de inzet van sales automation op social selling vlak heeft Pointly de Sales Manager van BinnenBereik veelvuldig in contact laten komen met de gewenste doelgroep. Om dit succes verder uit te bouwen zijn er berichten uitgedacht. Met consistent A/B testen op de uitgestuurde berichten zijn het acceptatie ratio en response ratio geoptimaliseerd.

 

Foto nader te bepalen

 

In totaal zijn er binnen vier maanden 800 mensen uitgenodigd om een connectie op LinkedIn te maken. Deze in de doelgroep van BinnenBereik. De vrijblijvende benadering heeft er voor gezorgd dat Günther, Sales Manager,  118 nieuwe connecties heeft gemaakt. Dit heeft geresulteerd in nieuwe afspraken die Günther heeft kunnen lopen.

 

Sales funnel nader te bepalen